Reloj Binario content

Studia podyplomowe
Studia Podyplomowe Nauczania Techniki i Informatyki

Informacje o kierunkuSzczegółowych informacji na temat studiów udziela:
 • dr Zbigniew Dziamski, Instytut Techniki
  tel./ fax 52 340 19 78
  tel. 52 34 19 331 lub 258
  email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Organizatorem Studiów Podyplomowych Nauczania Techniki i Informatyki jest Instytut Techniki, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kierownikiem studiów jest dr Zbigniew Dziamski, opiekunem naukowym prof. dr hab. inż Bogusław Czupryński.

Terminy:

Rekrutacja trwa do
14 października 2011 roku

Czas trwania:

3 semestry


Liczba słuchaczy

40


Koszt uczestnictwa

I semestr 1400 zł., II semestr 1300 zł., III semestr 1300 zł.

Łączny koszt studiów – 4.000 zł.

Aby podjąć studia podyplomowe należy złożyć następujące dokumenty:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o przyjęcie na studia
 • ksero dowodu osobistego
Miejsce składania dokumentów

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Sekretariat Instytutu Techniki, pokój 33
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Cele i zadania


Studia Podyplomowe Nauczania Techniki i Informatyki umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do nauczania techniki i informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum dając sposobność uzupełnienia wiedzy i zdobycia dodatkowych kwalifikacji oraz kolejnych szczebli awansu zawodowego, a także ubiegania się o stanowisko nauczyciela dyplomowanego.
 
Studia Podyplomowe Technik Informatycznych w Edukacji

Cele i zadania

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych (nieinformatycznych) do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i innych typach szkół. Wiedza zdobyta w ramach Studiów obejmuje też zagadnienia przydatne w komputerowym wspomaganiu zarządzania szkołą i rozwiązywania problemów dydaktycznych w ramach przedmiotów nauczania innych niż Informatyka.

 

informacja o kierunku

 
Studia Podyplomowe Mechatroniki w Edukacji

Cele i zadania

Studia podyplomowe kwalifikacyjne adresowane są do osób zainteresowanych nowym kierunkiem techniki, jakim jest mechatronika. Obecnie studia w zakresie mechatroniki prowadzi już szereg wyższych uczelni technicznych. Doceniając rangę tego kierunku studiów, władze oświatowe wprowadziły mechatronikę, jako specjalność kształcenia w rożnych typach szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom przygotowania odpowiedniej kadry dydaktycznej, te studia podyplomowe przede wszystkim skierowane są do nauczycieli realizujących zagadnienia techniczne, bądź przygotowujących się do nauczania w zakresie mechatroniki oraz do kadry inżynieryjno-technicznej, pragnącej zaangażować się w tę nową rozwijającą się dziedzinę nauki.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę z zakresu mechatroniki oraz umiejętności między innymi projektowanie i konstruowanie urządzeń, systemów sterownia, automatyki i robotyki oraz eksploatacji systemów mechatronicznych. Specjalistyczne przygotowanie nauczycieli do nauczania zagadnień z zakresu mechatroniki objętych programami nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu technicznym.

informacja o kierunku
 
Studia Podyplomowe Informatyki w Administracji

Cele i zadania

Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją polskich urzędów i instytucji administracji publicznej.

Do uczestnictwa w studiach podyplomowych zapraszamy przedstawicieli: urzędów, instytucji publicznych, jednostek samorządowych i administracji państwowej:

 • osób wykorzystujących technologie informatyczne,
 • osób odpowiedzialnych za selekcję i zakup nowych produktów i technologii,
 • osób odpowiedzialnych za projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych (szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów).

Wiedza zdobyta w trakcie trwania studiów ma zastosowanie także w innych obszarach profesjonalnej aktywności poza administracją publiczną. Praca w biznesie wymaga podobnej wiedzy, wysokiego poziomu kompetencji szeregu sprawności i umiejętności w zakresie pracy w grupie jak i pracy w sektorze publicznym. Program studiów obejmuje również przedmioty z różnych dziedzin prawa, psychologii, socjologii oraz innych dyscyplin społecznych. Informatyka w pracy administracji obejmuje wiedzę w zakresie: komputerowych systemów zarządzania, systemów operacyjnych, baz danych i grafiki komputerowej, poruszania się w świecie Internetu oraz zarządzania informacją w praktyce miejsca pracy.

Absolwenci studiów podyplomowych INFORMATYKA W ADMINISTRACJI zdobywają umiejętność samodzielnej i efektywnej pracy z wykorzystaniem sprzętu informatycznego oraz jego oprogramowania w administracji.

Studia przygotowują także do międzynarodowych egzaminów ECDL (European Computer Driving Licence – Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN ).

informacje o kierunku

 
Studia Podyplomowe Edukacji dla Bezpieczeństwa

Cele i zadania

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” oraz wyposażenie ich w szeroko rozumianą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa powszechnego.

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do nauczania  przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uzyskuje umiejętności m.in. reagowania w sytuacjach kryzysowych na terenie placówek edukacji i kultury, udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków, a także zapewnienia bezpieczeństwa placówkom edukacyjnym i kulturalnym. Uzyskane kwalifikacje pozwalają także na pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

informacje o kierunku
 


5.jpg