Instytut Techniki
STRONA GŁÓWNA
Studia podyplomowe


Studia Podyplomowe Technik Informatycznych w Edukacji

Cele i zadania

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych (nieinformatycznych) do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i innych typach szkół. Wiedza zdobyta w ramach Studiów obejmuje też zagadnienia przydatne w komputerowym wspomaganiu zarządzania szkołą i rozwiązywania problemów dydaktycznych w ramach przedmiotów nauczania innych niż Informatyka.

 

informacja o kierunku

 
Studia Podyplomowe Informatyki w Administracji

Cele i zadania

Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją polskich urzędów i instytucji administracji publicznej.

Do uczestnictwa w studiach podyplomowych zapraszamy przedstawicieli: urzędów, instytucji publicznych, jednostek samorządowych i administracji państwowej:

  • osób wykorzystujących technologie informatyczne,
  • osób odpowiedzialnych za selekcję i zakup nowych produktów i technologii,
  • osób odpowiedzialnych za projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych (szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów).

Wiedza zdobyta w trakcie trwania studiów ma zastosowanie także w innych obszarach profesjonalnej aktywności poza administracją publiczną. Praca w biznesie wymaga podobnej wiedzy, wysokiego poziomu kompetencji szeregu sprawności i umiejętności w zakresie pracy w grupie jak i pracy w sektorze publicznym. Program studiów obejmuje również przedmioty z różnych dziedzin prawa, psychologii, socjologii oraz innych dyscyplin społecznych. Informatyka w pracy administracji obejmuje wiedzę w zakresie: komputerowych systemów zarządzania, systemów operacyjnych, baz danych i grafiki komputerowej, poruszania się w świecie Internetu oraz zarządzania informacją w praktyce miejsca pracy.

Absolwenci studiów podyplomowych INFORMATYKA W ADMINISTRACJI zdobywają umiejętność samodzielnej i efektywnej pracy z wykorzystaniem sprzętu informatycznego oraz jego oprogramowania w administracji.

Studia przygotowują także do międzynarodowych egzaminów ECDL (European Computer Driving Licence – Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN ).

informacje o kierunku

 


Joomla free themes, blog website hosting.